Türkiye’de Sarımsak Üretiminde Çalışma Koşullarına Yönelik Bir Araştırma: Taşköprü Örneği (An Investigation of Working Condition in Garlic Production in Turkey: Sample of Taşköprü)

Authors

  • Gözde GENÇ

Keywords:

Taşköprü, Garlic Farming, Garlic Producers, Working Condition, Casual Employee, Family Labor

Abstract

Garlic of Taşköprü which has geographical indication corresponds approximately 20% production of Turkey, it also employs almost ¾ of the population in Taşköprü. The people who forms garlic workforce; free family workers who engaged in the cultivation of garlic, the nativest working in the way of casual employee, the outsiders working in the way of casual employee, co and lent workers, garlic plant owners and business facility workers. It is investigated that demographic specifications, forms of employment, gender-based labor, the social security stations, health and safety stations, organisation statues, income and wage level and marketing and sales activities have been studied in the district of Taşköprü’s Gizlice Street, Tekke Street, Alatarla village and Gördük village.

In this study in-depth interviewing method was applied to agricultural workers through qualitative research method. Semi-structure questinary form for 22 people working in agriculture, which are reached by choosing achain sampling technique has been used. Structured questionary for 15 employee and employers of the operating facility was applied. The study that was used in observation tecnique was analized in terms of description.

References

Aydın, H. (2012). Sağlıklı nesiller için önce sağlıklı tohum. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. Yayın No: 2010- 93.

Candan, E. ve Günal, S. (2013). Tarımda kadın emeği. Tarım Ekonomi Dergisi. 19(1), 93- 101. Çetin, T. ve Karakuş, U. (2005). Taşköprü (Kastamonu) İlçe Merkezinde Nüfus Hareketleri. İstanbul Üniversitesi ve Türk Coğrafya Kurumu Ulusal Coğrafya Kongresi (Prof. Dr. İsmail YALÇINLAR Anısına) 29-30 Eylül 2005, Bildiri Kitabı (Edit:S. AVCI&H. TUROĞLU)

İstanbul 2005. s.523-532.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (2015). Kastamonu “Şehir Kimliği” Çalıştayı Sonuç Raporu Nisan 2015. Kastamonu.

ÇSGB (2016). Tarımda iş sağlığı ve güvenliği rehberi. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Yayın No: 44 T.

Eraktan, G. ve Arısoy, H. (2012). Türkiye’nin yaş meyve- sebze ihracatı. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları. Yayın No: 2010- 92.

Eşiyok, D. (2006). Sebze olarak sarımsak. E. Akçiçek ve S. Ökkeş (Ed.). Sarımsak kitabı. 73-91. İzmir: İzmir Güven Kitabevi.

Eştürk Ö. ve Kılıç, A. (2016). Türkiye kırsalında kadın yoksulluğu. Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 3, 143- 153.

Genç, S. (2012). Sarımsakta yeni trendler. Taşköprü Sarımsak Paneli Bildiri Notları 6 Şubat 2012. Kastamonu: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı.

Gürbüz, İ.B. ve Karahan, H. (2014). Küçük aile işletmelerinde tıbbı ve aromatik bitki yetiştirme ve pazarlama olanakları. B. Gülçubuk vd. (Ed.) Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu Bildiri Metinleri 30- 31 Ekim 2014 içinde (s. 12- 15). Ankara.

İbret, Ü. (2005). Türkiye’deki sarımsak tarımı ve taşköprü sarımsağı üzerine coğrafi açıdan bir inceleme. Marmara Coğrafya Dergisi. 12, 17- 50.

İlkkaracan, İ. (2010). Emek piyasasında toplumsal cinsiyet eşitliğine doğru iş ve aile yaşamını uzlaştırma politikaları. İstanbul: MEGA Basım.

Kan, A. (2016). Kırsal alanda kadın ve yoksulluk. TÜRKTOB. 16, 52-56.

Kapar, R. (2015). “Çalışmada sağlık ve güvenlik politikalarında toplumsal cinsiyet”, S. Dedeoğlu ve A.Y. Elveren (der). 2000’ler Türkiye’sinde toplumsal cinsiyet içinde (s.173-205). Ankara: İmge Kitapevi.

Karadeniz, O. (2012). Dünya’da ve Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıkları ve sosyal koruma yetersizliği. Çalışma ve Toplum. 34, 15-75.

Koyuncu, M. (2013). Sarımsağın tarihçesi, kullanım alanları, faydaları. Taşköprü Sarımsak Paneli Bildiri Notları 6 Şubat 2012. Kastamonu: Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı.

Serçinoğlu, O. ve Bektaş, V. (2014). Ülkemizde yaş meyve, sebze ve süt ürünleri pazarlama kanalları içinde küçük aile işletmelerinin yeri ve üretici pazarları modelinin değerlendirilmesi. B. Gülçubuk vd. (Ed.). Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu 30- 31 Ekim 2014 Bildiri Metinleri içinde (s. 16- 20). Ankara.

Şanlı, H. vd. (2014). Aile işletmelerinde üretilen ürünlerin pazarlama olanakları, sorunlar ve çözüm önerileri. B. Gülçubuk vd. (Ed.). Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu 30- 31 Ekim 2014 Bildiri Metinleri içinde (s. 21- 25). Ankara.

Şeker, M. (1986). Türkiye’de tarım işçilerinin toplumsal bütünleşmesi. Ankara: Değişim Yayınları.

T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü. (1999a). Yeni üretim süreçleri ve kadının emeği. Ankara: Cem Web Ofset.

--. (1999b). İzmir’de kırsal kadına yönelik eğitimin istihdama etkisi. Ankara: Cem Web Ofset.

Dilli, E. (2017). Ek-5 tarım sigortası şartları ve avantajları. http://www.isvesosyalguvenlik.com/ek-5-tarim-sigortasi-sartlari-veavantajlari/,

erişim tarihi: 10.10.2018.

Öztürk, M. ve Temel, M. (2014). Türkiye’de sarımsak üretimi ve dış ticareti. Tarım Ekonomisi Araştırma Verileri. 11. Tarım Ekonomisi Kongresi. http://www.tarimarsiv.com/turkiyede-sarimsak-uretimi-ve-dis-ticareti/, erişim tarihi: 18.12.2017.

MEB (2008). Bahçecilik sarımsak yetiştiriciliği. MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi. Ankara. http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprogramlar/kursprogramlari/bahcecilik/modul ler/sarimsak_yetistiriciligi.pdf, erişim tarihi: 08.10.2017.

SGK (2018). 4/1-a kapsamındaki tarım sigortalıları (Ek-5). http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/calisan/calisan/tarim_calisanlarin_sigo rtaliliklari/4_1_a_kapsami, erişim tarihi: 20.10.2018.

TÜİK (2017). Bitkisel üretim istatistikleri. www.tüik.gov.tr, erişim tarihi: 28.08.2017.

--. Kendi hesabına ve işverenler araştırması http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24917, erişim tarihi: 05.07.2018

--. Bitkisel ürün denge tabloları. www.tüik.gov.tr, erişim tarihi: 11.08.2017.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (2018). Tarımın ücretsiz çalışanı kadınlar. https://www.tzob.org.tr/basin-odasi/haberler/tarimin-ucretsiz-calisani-

kadinlar%E2%80%A6, erişim tarihi: 03.07.2018

Published

2018-12-30

How to Cite

GENÇ, G. (2018). Türkiye’de Sarımsak Üretiminde Çalışma Koşullarına Yönelik Bir Araştırma: Taşköprü Örneği (An Investigation of Working Condition in Garlic Production in Turkey: Sample of Taşköprü). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(3), 59–86. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/44

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.