Çocuk Kitaplarında Engelliler ve Sorunlarının İncelenmesi (Investigation of the Children with Disabilities and Their Problems in Children’s Books)

Authors

Keywords:

Children’s literature, children’s book, disabled, problems of disabled children

Abstract

This study aims to find out how children with disabilities in elementary school level children's books are represented within the scope of types of disabilities, problems they face in their everyday life, their problem- solving styles, content features of children's book. Research material of the study consists of 26 children's book containing children with disabilities, which address to elementary school level children as a result of scanning both bookstores and digital media. In this research, data collected through document analysis from qualitative research methods were analyzed with descriptive analysis technique. Selected children's books were examined in detail with book review form developed in accordance with expert's opinions. At the end of the research, it was observed that orthopedic insufficiency and clinic illness were the most common types of disabilities in children's books. Problems faced by the disabled characters are problems of being in need, transportation and communication problems. Intrinsic motivations and self-acceptance of disabled characters, and their high morale support their problems to be solved more easily. Negative use of language, presence of characters that can be accepted by society, sense of hope for disabled characters, positive family relations, happy ending of story are remarkable results regarding content of research.

References

Ayala, E.C. (1999). “Poor little things” and “Brave little souls”: The portroyal of individuals with children’s literatüre. Reading Research and Instruction, 39(1), 103-107. Retrieved from https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19388079909558314

Can, D., Pekbay, C., Hakverdi Can, M., Kaya, G., Avşar Tuncay, A., & Candan, S. (2017). İlköğretim ders kitaplarında engellilik. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2017(41), 75-89. http://pauegitimdergi.pau.edu.tr/Makaleler/8073785_6.%20makale.pdf sayfasından erişilmiştir.

Campbell, K. (2006). Selecting children’s books about people with disabilities. Retrieved from http://c.ymcdn.com/sites/www.tnla.org/resource/resmgr/imported/tl561campbell.pf.

Ekici, M. (2017, Mayıs). Engelli bireyleri konu alan çocuk kitaplarının ilkokul 3.sınıf öğrencilerinde engelli bireylerle ilgili görüşlerine etkisi. 16. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Lefke Avrupa Üniversitesi, Lefke.

Ekici, M. (2019). Çocuk kitaplarında engelliler ve sorunlarının incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Gaz Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ergün, M. (2017). Ders kitaplarında engellilik: Durum analizi. http://www.egitimreformugirisimi.org/wpcontent/uploads/2017/03/SECBIR_EEK_Rapor_Dur umAnalizi.pdf sayfasından erişilmiştir.

Gönen, M., Dursun, A., Topçu Bilir, Z., Tarman, I., & Nur, I. (2015). A Study on the depiction of diability in illustrated storybooks. Revista de cercetare si interventie sociala (50), 275-292. Retrieved from https://www.rcis.ro/en/current-isue/2210-a-study-on-the-depiction-of- disability-in-illustrated-story-books.html.

Güngörmüş Özkardeş, O. (2013, Kasım). Farklı gelişen çocuklarla ilgili olarak ülkemizde yayınlanmış kitapların incelenmesi. Ⅰ. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi’nde sunulmuş bildiri, İstanbul.

Karataş, İ., & Güven, B. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin günlük yaşam problemlerini çözebilme becerilerinin belirlenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 201-217. http://dergipark.gov.tr/erziefd/issue/5999/79996 sayfasından erişilmiştir.

Kaymaz, Ç. (2017). Özel gereksinimliliği içeren Türkçe ve çeviri resimli çocuk kitaplarının incelenmesi.

(Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Kerpiç, A. (2011). Etkinlik tasarım prensipleri çerçevesinde 7. Sınıf matematik ders kitabı etkinliklerinin değerlendirilmesi. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Kıran, S. (2008). Okul öncesi dönemi çocuklarına yönelik hazırlanan masal ve öykü kitaplarında geçen iletişim engelleri. (Yüksek lisans tezi) https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı (2006). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği (MÜLGA).

http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/393.pdf sayfasından erişilmiştir.

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (2011). Türkiye’de engelli gerçeği. http://www.musiad.org.tr/download/Yayinlar/Cep%20Kitapları/Türkiye’de%20Engelli%20Ge rçeği/Türkiye’de%20Engelli%20Gerçeği.pdf sayfasından erişilmiştir.

Özgökçeler, S. (2012). Özürlüler dijital uçurumun neresinde? E-Devlet ekseninde bir inceleme. Ⅳ. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla. www.sosyalhaklar.net/2012/Bildiriler/Ozgokçeler.pdf sayfasından erişilmiştir.

Szeremy, Y. (2018). Sağlık temasını içeren Türkçe ve yabancı dillerdeki çocuk kitaplarının incelenmesi.

(Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Taub, D. E., & Fanflik, P. L. (2000). The inclusion of disability in introductory sociology textbook. Teaching Sociology, 28 (1), 12-23. http://ctch602s09.blogspot.com/2009/04/inclusion-of- disability-in introductory.html sayfasından erişilmiştir.

Temur, M. (2018). Çocuk edebiyatında göç ve göçmenlik olgusu. (Yüksek lisans tezi). https://tez.yok.gov.tr sayfasından erişilmiştir.

Türkiye İstatistik Kurumu (2010). Engellilerin sorun ve beklentileri araştırması.

http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1017 sayfasından erişilmiştir.

Ünal, A.G. (2011). Türk çocuk edebiyatında engellilik. İstanbul: Evrensel.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2004). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Published

2019-12-31

How to Cite

EKİCİ, M., & ERTEM, İhsan S. (2019). Çocuk Kitaplarında Engelliler ve Sorunlarının İncelenmesi (Investigation of the Children with Disabilities and Their Problems in Children’s Books). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 3(3), 250–264. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/62

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.