Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatlarının Dil Bilgisi Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation of Turkish Language and Literature Curriculum in Terms of Language Studies)

Authors

Keywords:

Turkish language, literature, curriculum, program

Abstract

Independence War period and after prepared to evaluate language education in the curriculum used in the Republic of Turkey period, this study identifies the Liberation War Period and general historical and political situation in the Republic of Turkey period, in the historical period contained in the working sub-Turkish Language and Literature course curricula headings. Turkish Language and Literature Course Program, which is currently used by the Ministry of National Education, is also evaluated in a sub-title.

References

Aksan, D. (2003). Her yönüyle dil ana çizgileriyle dilbilim. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Akyüz, Y. (2009). Türk eğitim tarihi (14.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Dursunoğlu, H. (2006). Cumhuriyetin ilanından günümüze Türkçe ve edebiyat öğretiminin orta öğretimdeki tarihî gelişimi. Milli Eğitim Dergisi, 34 (169), 41-61. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36938/422336

Erdem, M.D. vd. (2014). Türk dili ve edebiyatı öğretimi. Ankara: Pegem Akademi. Ergin, M. (2004). Türk dil bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınevi.

Ergün, M. (1997). Atatürk devri Türk eğitimi. Ankara: Ocak Yayınları Ertürk, S. (1997). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.

Göğüş, B. (1971). Anadili olarak Türkçe’nin öğretimine tarihsel bir bakış. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten. 18(1), 123-154.

Göğüş, B. (1978). Orta dereceli okullarımızda Türkçe ve yazın eğitimi. Ankara: Gül Yayınları. Işıksalan, N. (2000). Cumhuriyet dönemi Türk dili ve edebiyatı öğretimi. Dil Dergisi, 97, 12- 37.

Kantemir, E. (1976). Türkiye’de liselerde Türk dili ve edebiyatı öğretimi. İstanbul: MEB. Karakuş, İ. (2002). Türkçe, Türk dili ve edebiyatı öğretimi. Ankara: Anıttepe Yayıncılık. Kavcar, C. vd. (2016). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. Ankara: Anı yayınları. Kırpık, G. vd. (2016). Türk eğitim tarihi-el kitabı. Ankara: Grafiker Yayınları.

Maarif Vekâleti, (1924). Liselerin ikinci devre müfredat programı. İstanbul: Matbaayı Amire. MEB, 1942 Tarih, 192 Sayılı Tebliğler Dergisi.

MEB, 24 Mart 1952 Tarih, 682 Sayılı Tebliğler Dergisi.

MEB, 4 Ekim 1976 Tarih, 1901 Sayılı Tebliğler Dergisi.

MEB, 9 Kasım 1992 Tarih, 2370 Sayılı Tebliğler Dergisi.

Milli Eğitim Bakanlığı Resmî Web Sitesi- Eski Bakanlarımız. (Erişim tarihi: 21.04.2019). Milli Eğitim Bakanlığı, (2005). İlköğretim Türkçe dersi öğretim programı ve kılavuzu (6, 7, 8.Sınıflar). Ankara: Devlet Kitapları Genel Müdürlüğü.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2005). Orta öğretim dil ve anlatım dersi 9, 10, 11, 12. sınıflar öğretim programı. Ankara.

Milli Eğitim Bakanlığı, (2018). Orta öğretim Türk dili ve edebiyatı dersi (9,10,11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı. Ankara. (Erişim Tarihi: 28.04.2019).

Oğuzkan, F. (1991). Türk dili ve edebiyatı öğretimi, B. Özer (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları.

Öztoprak, F.B. (2011). Cumhuriyet’in ilanından günümüze orta öğretim dil bilgisi öğretim programlarının tarihsel gelişim süreci. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 38. ICANAS (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 10-15.09.2007) Bildiriler Kitabı Cilt I, s.1361-1386, https://www.ayk.gov.tr/icanas38/dil-bilimi-dil- bilgisi-ve-dil-egitimi/ (Erişim tarihi:13.02.2020).

Öztürk, K. (1968). Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ve programları. İstanbul: Baha Matbaası. Şimşek, Ş. vd. (2001). Davranış bilimlerine giriş ve örgütlerde davranış. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Taylor, J. R. (2001). The ‘Rational’ organization reconsidered: an exploration of some of the organizational implications of self-organizing. Communication Theory, 11(2), 137-177.

Türk Dil Kurumu. (2005). Türkçe sözlük. Ankara: TDK.

Yekrek, E. (2017). Geçmişten günümüze ortaöğretim Türk dili ve edebiyatı dersi müfredatları ve son müfredatı değerlendirme çalışması. http://www.xn--edebiyatgretmeni- twb.net/wp-content/uploads/2017/08/TDE-PROGRAM.pdf (Erişim tarihi:16.04.2019)

Yelkin, D.C. (2017). Öğretim programları arka plan raporu. İstanbul: ERG. Yücel, H.A. (1938). Türkiye’de ortaöğretim. İstanbul: Devlet Basım.

Published

2020-08-24

How to Cite

ARTUÇ BEKTEŞ, S. (2020). Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatlarının Dil Bilgisi Çalışmaları Açısından Değerlendirilmesi (Evaluation of Turkish Language and Literature Curriculum in Terms of Language Studies). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 4(2), 186–200. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/91

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.