Mükemmeliyetçilik Algısının Kariyer Planlama Sürecindeki Etkisinin Araştırılması: Çorlu Coca Cola İçecek Fabrikası Örneği(Investigation of The Effect of Perception of Perfection on Career Planning Process: A Case Study of Çorlu Coca Cola Beverage Factory)

Authors

Keywords:

Perfectionism, career, career planning, career management

Abstract

Individuals are facing with an endless cycle of conflict between the competitive conditions caused by the globalizing world and the career paths offered to individuals by real life with the perception of perfectionism imposed by their own personalities. Although high expectations and standards imposed on the individual by the perception of perfectionism are unlimited, it is not possible for the individual to satisfy this perception in every situation and condition. Even the concept of perfectionism is considered as a psychopathological phenomenon from time to time, it can also be seen as a force that allows the individual to make progress in their career planning process when it emerges in the right time and conditions. In this context, perfectionism can be considered as a bridge between an individual's personality and their own career paths. In this research, it is aimed to reveal the relationship between individuals' perceptions of perfectionism and their attitudes in the career planning process and the direction of this relationship. In this context, a total of 133 people from blue and white collar employees working in the production factory of the world-famous Coca Cola company in Çorlu district of Tekirdağ formed the research group. While evaluating the results of the research, the employees were seen as a whole without distinction as blue and white collar. Demographic data form, Multidimensional Perfectionism Scale (MPS) and Career Planning Inventory were used as data collection tools. As a result of the analysis of the data collected by the Survey Method with SPSS, the relationships were examined and the results were interpreted.

References

Adler, A. (1956). (H. L. Ansbacher and R. R. Ansbacher). The individual psychology of Alfred Adler. New York: Basicbooks.

Antoniu E. (2010). Career planning process and its role in human resource development. Annals of The University of Petrosani, Economics, 10(2), 13–22.

Aytaç, S. & Keser, A. (2017). Çalışma yaşamında kariyer. İzmit: Umuttepe. Barutçugil, İ. (2004). Stratejik insan kaynakları yönetimi. Ankara: Kariyer Yayıncılık.

Burns, D. D. (1980). İyi hissetmek: yeni duygudurum Tedavisi (H. A. Karaosmanoğlu, Çev. Ed.). İstanbul: Psikonet Yayınları.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (14. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Erdoğan, H. T. (2009). Bireysel kariyer planlama ile kişisel başarı arasındaki ilişkiye yönelik Dumlupınar üniversitesinde bir uygulama. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya.

Fındıkçı, İ. (2009). İnsan kaynakları yönetimi. İstanbul: Alfa Yayınları.

Frost. R.O., Marten, P., Lahart C. & Rosenblate R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research 14, 449-468.

Hewitt, P. L. & Flett G.L. (1991a). Perfectionism in the self and social contexts: conceptualization, assessment, and association with psychopathology. Journal of Personality and Social Psychology, 60(3), 456-470.

Hewitt, P. L. & Flett G.L. (1991b). Dimensions of perfectionism in unipolar depression. Journal of Abnormal Psychology, 98-101.

Hewitt, P. L. & Flett G.L. (1991c). Dimensions of perfectionism and ırrational thinking. Journal of Rational-E motive and Cognitive-Behavior Therapy, 9(3), 185-199.

Kabadayı, S. (2013). Kariyer yönetiminin çalışanın kuruma bağlılığına etkisi üzerine bir inceleme. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Koç, H. & Topaloğlu, M. (2012). İşletmeciler için yönetim bilimi temel kavramlar, kuramlar ve ilkeler (Genişletilmiş ve güncellenmiş ikinci baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Koç, S. (2015). Kamu kurumlarında çalışanlarda kariyer yönetimi ve kariyer planlama: Orta Anadolu gümrük ve ticaret bölge müdürlüğünde bir uygulama. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Oral, M. (1999). Üniversite öğrencilerinde mükemmeliyetçi kişilik özelliği ve yaşam olaylarının depresyon belirtileriyle ilişkisi "depresyona yatkınlık-stress modelinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Pacht, A. R. (1984). Reflections of perfection. American Psychologist, 39(4), 386-390.

Sav, D. (2008), Bireysel kariyer planlamada etkili olan faktörler ve üniversitelerin etkisi üzerine bir araştırma. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Şimşek, M. Ş. & Öge, S. (2011). İnsan kaynakları yönetimi, Konya: Eğitim Akademi.

Taşlıyan, M., Arı, N.Ü. & Duzman, B. (2011). İnsan kaynakları yönetiminde kariyer planlama ve kariyer yönetimi: iktisadi idari bilimler fakültesi öğrencileri üzerinde bir alan araştırması. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2, 231-241.

Published

2020-08-24

How to Cite

GÖK, K., AYDOĞAN, E., & AYDOĞAN, E. (2020). Mükemmeliyetçilik Algısının Kariyer Planlama Sürecindeki Etkisinin Araştırılması: Çorlu Coca Cola İçecek Fabrikası Örneği(Investigation of The Effect of Perception of Perfection on Career Planning Process: A Case Study of Çorlu Coca Cola Beverage Factory). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 4(2), 116–126. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/85

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.