Ana Makale içeriği

Özet

Bu çalışmada, çevre eğitimi alanında yayınlanan bilimsel makaleleri bibliyometrik göstergeler açısından analiz ederek eğilimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma tarama modelinde bibliyometrik analiz tekniği ile yapılmıştır.  Clarivate Analytics tarafından üretilen WoS veri tabanından alınan bibliyometrik verilerin tarama aralığı 1977–Aralık 2020 tarihleri arasını kapsamaktadır. Yapılan analizde WoS veri tabanında kayıtlı 68.886.210 çalışmadan 2629’unun çevre eğitimi ile ilgili olduğu görülmüştür. Analizlerde çevre eğitimi ile ilgili en çok ortaya çıkan yayın türünün 1660 çalışma ile makale olduğu tespit edilmiştir. Makaleler üzerinde yapılan bibliyometrik analizlerde çalışma kategorileri, yıllara göre dağılımı, araştırma desenleri, örneklemleri, veri toplama yöntemleri, yayın dilleri, ülkelere göre dağılımı, yazarları, atıf sayıları, yayınlanan dergiler,  yazarların kurumları ve destek veren fonlara ilişkin veriler bibliyometrik olarak incelenmiştir. Yayınlanan makalelerin %62’sinin son altı yılda ortaya çıktığı görülmektedir. En çok tercih edilen araştırma modelinin %74 oranında betimsel olduğu, örneklem olarak yayınların %63,8’inde doküman incelendiği görülmüştür. Çalışmaların %82’sinde veri toplama amacıyla nitel yaklaşımlar kullanılmıştır. 94 farklı ülkeden araştırmacılar alana katkı sağlamıştır. Bu kapsamda en aktif ülkeler, 413 yayınla Brezilya ve 302 yayınla Amerika Birleşik Devletleri’dir. 1511 kurumda, 3269 yazar tarafından yazılan makalelerin 565 dergide yayınlandığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Çevre, çevre eğitimi, bibliyometri, web of science, bibliyometrik analiz.

Makale Detayları