Determining the Opinions of the Faculty Members Working on the Faculty of Education for Online Education During the Coronavirus Pandemic

Authors

Keywords:

Pandemic, Coronavirus pandemic, online education, instructor

Abstract

This study was conducted in order to examine the opinions of the instructors about online education applied during the coronavirus pandemic, which spread rapidly around the world and caused loss of life. Phenomenology design, one of the qualitative research methods, was used in the study. In the creation of the study group, the appropriate sampling method was preferred. In this direction, the opinions of 40 faculty members from two state universities located in the Central Anatolia Region were applied. The research data were collected by the semi-structured interview form developed by the researcher. The data obtained were evaluated and interpreted with content analysis. As a result of the research, it was revealed that the instructors conducted their online courses by using computers through Big Blue Button and Zoom platforms. It has been determined that online education has advantages such as being flexible in terms of time and place, providing continuity in educational activities during the pandemic process, yet disadvantages such as network interruption, insufficient infrastructure, and communication problems as well. Likewise, it was concluded that the online education process increased the ability of the instructors to use technology, but the lessons could not be conducted efficiently because there was no multifaceted interaction in the lessons. It has been determined that teachers benefit most from process-based techniques such as performance, project, homework during the measurement and evaluation process. Based on these findings, it can be ensured that applications that can be interacted with more can be developed and used by combining online training and face-to-face training by strengthening the infrastructure.

References

Akbaba, B., Kaymakcı, S., Birbudak, T. & Kılcan, B. (2016). University students’ perceptions about teaching Atatürk’s principles and Turkish revolution history with distance education. Journal of Theoretical Educational Science, 9(2), 285-309.

Aktaş, Ö., Büyüktaş, B,, Gülle, M. & Yıldız, M. (2020). Covid-19 virüsünden kaynaklanan izolasyon günlerinde spor bilimleri öğrencilerinin uzaktan eğitime karşı tutumları. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-9.

Akyürek, M. İ. (2020). Uzaktan eğitim: Bir alanyazın taraması. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 4(1), 1-9.

Altıntaş Yüksel, E. (2021). Sınıf öğretmenlerinin covid-19 salgını sürecinde çevrim içi ders- uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi, 57, 291–303. doi: 10.7816/ulakbilge-09-57-11

Altun Ekiz, M. (2020). Koronavirüs karantinasında günlük tutan üniversite öğrencileri üzerine nitel bir araştırma. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 25(4) , 387-401.

Bakioğlu, B. & Çevik, M. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. Turkish Studies Dergisi, 15(4), 109-129

Balaman, F. & Hanbay Tiryaki, S. (2021). Corona virüs (covid-19) nedeniyle mecburi yürütülen uzaktan eğitim hakkında öğretmen görüşleri. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(1) , 52-84. DOI: 10.15869/itobiad.769798

Bilgiç, H., Doğan., D. & Seferoğlu, S. (2011). Türkiye'de yükseköğretimde çevrimiçi öğretimin durumu: ihtiyaçlar, sorunlar ve çözüm önerileri. Yükseköğretim Dergisi, 1(2), 80-87.

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitim: dünü, bugünü ve yarını. Açık Öğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Can, E. (2020). Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları: Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim uygulamaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi. 6(2), 11-53.

Demir, E. (2014). Uzaktan eğitime genel bir bakış. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, 203-211.

Dolmacı, M. & Dolmacı, A. (2020). Eş zamanlı uzaktan eğitimle yabancı dil öğretiminde öğretim elemanlarının görüşleri: Bir covid 19 örneği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18(2) , 706-732.

Fidan, M. (2020). Covid-19 belirsizliğinde eğitim: İlkokulda zorunlu uzaktan eğitime ilişkin

öğretmen görüşleri. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 24-43.

Kocayiğit, A. & Uşun, S. (2020). Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları (Burdur ili örneği). Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi, 8(23) , 285-299.

Koç, E. (2020). An evaluation of distance learning in higher education through the eyes of course instructors. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 25-39.

Kurnaz, E., & Serçemeli, M. (2020). Covid-19 Pandemi döneminde akademisyenlerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi, 2(3), 262-288.

Metin, A., Karaman, A. & Şaştım, Y. (2017). Öğrencilerin uzaktan eğitim sistemine bakış açısı ve uzaktan eğitim İngilizce dersinin verimliliğinin değerlendirilmesi: Banaz meslek yüksekokulu. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 640-652

Moore, M.G. & Kearsley, G. (2012). Distance education: A systems view of online learning. Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning.

Özdoğan, A.Ç. & Berkant, H.G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 13-43.

Özgül, E., Ceran, D. & Yıldız, D. (2020). Uzaktan eğitimle yapılan Türkçe dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 49(1), 395-412.

Sayan, H. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde öğretim elemanlarının uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Bilişim Teknolojileri Çevrim içi Dergisi. 11(42), 100- 122.

Sen, Ö. & Kızılcalıoğlu, G. (2020). Covid-19 pandemi sürecinde üniversite öğrencilerinin ve akademisyenlerin uzaktan öğretime yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Uluslararası 3b Yazıcı Teknolojileri ve Dijital Endüstri Dergisi, 4(3). 239-252.

Şeren, N., Tut, E. & Kesten, A. (2020). Korona virüs sürecinde uzaktan eğitim: Temel eğitim bölümü öğretim elemanlarının görüşleri. Turkish Studies Dergisi, 15(6), 4507- 4524

UNESCO, (2020). Covid-19 educational disruption and response, https://en.unesco.org/covid19/educationresponse, adresinden 06 Nisan 2021 tarihinde erişilmiştir.

URL, 1. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51614548 adresinden 04.04.2021 tarihinde erişilmiştir.

URL, 2. https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-okullar-tatil-edildi-mi-bestepede- corona-virusu-zirvesi-sonrasi-flas-aciklamalar- 5676357/adresinden19.05.2021.tarihinde erişilmiştir.

URL, 3. https://www.hurriyet.com.tr/egitim/basliksiz-41787676Anaokulu ve sınav gruplarına okul açık adresinden 15.04.2021 tarihinde erişilmiştir.

Yeşil, Y. (2015). KOBİ’lerde eğitim ve geliştirmenin örgütsel bağlılıkla ilişkisi: Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde bir araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Published

2022-08-28

How to Cite

ŞAHİN, A., & DÖNMEZ, Y. (2022). Determining the Opinions of the Faculty Members Working on the Faculty of Education for Online Education During the Coronavirus Pandemic. Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 6(2), 86–101. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/129

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.