Yayınlanmış: Ağu 30, 2019

Sosyal Bilgiler Dersini Ters Yüz Etmek

104-115 Burcu Karaman, Elif Aladağ
332

Eğitim Alanında Okuryazarlık Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi

116-145 Sibel Oğuz Haçat, Fatma Betül Demir
1158

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çağdaş Öğretim Uygulamaları İle İlgili Görüşleri

146-166 Sibel Işık Mercan, Hafize Er Türküresin
398

Semih Kaplanoğlu’nun Yusuf Üçlemesi’nde Zaman ve Mekân Algısı

167-181 S. Özgür Daş, Sıdıka Çetin
345

Köy ve Kent Değişkenlerine Göre Ortaokul Öğrencilerinin Haklarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

182-195 Vildan Torlak
221

Ortaokul Öğrencilerinin “Cumhuriyet” Kavramına Yönelik İmajları

196-204 Nail Değirmenci, Görkem Akgül, Ahmet Güç
115

Hurşit Dostmuhammet ve Ferit Edgü’nün Hikâyelerinde Müşterek Karakterler Dünyası

205-214 Paşacan Kencayeva
137