Akıllı Şehirler Kavramı ve Ankara Örneğinde Yapılan Çalışmalar (The Concept of Smart Cities and The Studies Carried Out in The Example of Ankara)

Authors

Keywords:

Smart cities, smart city stakeholders, Ankara, information and communication technologies (ICT)

Abstract

Nowadays, cities can unlock increasingly harmful problems only by patronizing continuous digital solutions. Cities with different characteristics in different geographies are undergoing a rapid development process by constantly increasing their potential in information and communication technologies (ICT) and having a tradition of intelligent digital transformation. The concept of smart cities is emerging in front of cities in terms of absorbing damages, making existing resources more efficient, moving people's living spaces to a more comfortable level, producing or transferring sustainable technologies. Thanks to the new generation technologies brought by Industry 4.0, smart cities are in the position of source and expert users of solution applications. In our study, the concept of smart cities was evaluated and it was determined which smart components have important advantages in making the smart cities theme have a say in cities rapidly. In the future of smart cities as a techno geographic space in Ankara, which was chosen as an example, it was examined how these digital moves were processed on a natural and human structure and what fundamental changes it has. Examples of various smart applications and integrated services serving Ankara were given and the traces of the digital structure built by the process were followed.

References

Ateş, M. & Erinsel Önder, D. (2019). Akıllı şehir kavramı ve dönüşen anlamı bağlamında eleştiriler. Megaron Dergisi, 14(1), 41-50.

Baraçlı, H. (2017). İstanbul büyükşehir belediyesinin akıllı şehir İstanbul projesi kapsamında yürüttüğü çalışma ve uygulamalar. İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Dergisi, 77, 44-50.

Boz, Y. & Çay, T. (2019, Ekim). Şehri akıllı yapan özellikler ve dünyada öne çıkan akıllı şehirler. TMMOB 6. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara.

Elvan, L. (2017). Akıllı şehirler: Lüks değil ihtiyaç. İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı Dergisi, 77, 6-9.

Gönenç Güler, E. (2019). Dijital dönüşüm ekseninde turizm uygulamaları. İçinde M. Babacan (Ed.), Dijital Dönüşüm Ekseninde İşletme Uygulamaları (ss. 425-448). Ankara: Detay Yayıncılık.

Gürsoy, O. (2019). Akıllı şehirler yaklaşımı ve Türkiye’deki büyükşehirler için uygulama imkânları. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Karakök, T. (2019, Şubat). Medeniyetin merkezi şehir: Anadolu Selçuklu’da şehir üzerine tespitler, 4. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi. Yalova.

Köseoğlu, O. & Demirci, Y. (2018). Akıllı şehirler ve yerel sorunların çözümünde yenilikçi kullanımı. Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, 4(2), 40-57.

Örselli, E. & Akbay, C. (2019). Teknoloji ve kent yaşamında dönüşüm akıllı kentler. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(1), 228-241.

Örselli, E. & Dinçer, S. (2019). Akıllı kentleri anlamak: Konya ve Barcelona üzerinden bir değerlendirme. Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, 2(1), 90-110.

Sevim, M.A., Kırcıova, İ. & Çuhadar, E. (2019). Yerel Yönetimlerde akıllı şehir vizyonu şehir yönetim araçları ve trendleri. Strategic Public Management Journal, 9, 109-126.

Tolun Denker, B. (1976). Şehir içi arazi kullanılışı. İstanbul Üniv. Coğrafya Enst. No:83, İstanbul: Edebiyat Fakültesi Matbaası.

Zulqarnain, R., Melià-Seguí, J., Pous, R. & Peig, E. (2017). Using augmented reality and internet of things to improve accessibility of people with motor disabilities in the context of smart cities. Future Generation Computer Systems, 76, 248-261.

İnternet Kaynakları

Ankara Büyükşehir Belediyesi. (2018). İdari faaliyet raporu 2018. Erişim adresi: https://www.ankara.bel.tr/files/8915/8159/7388/2018_Faaliyet_Raporu.pdf (Erişim tarihi: 06/10/2020).

Ankara Büyükşehir Belediyesi. (2020a). Mavi Masa Alo 153. Erişim adresi: https://mavimasa.ankara.bel.tr/ (Erişim tarihi: 16/10/2020).

Ankara Büyükşehir Belediyesi. (2020b). Ankara Büyükşehir Belediyesi ücretsiz bilgisayar kullanım atölyesi listesi. Erişim adresi: https://www.ankara.bel.tr/duyurular/ankara- buyuksehir-belediyesi-ucretsiz-bilgisayar-kullanim-at?web=1 (Erişim tarihi: 20/12/2021).

Ankara Büyükşehir Belediyesi. (2021a). İnternet hizmeti sunulan mahalleler. Erişim adresi: https://koylereinternet.ankara.bel.tr/ (Erişim tarihi: 01/03/2021).

Ankara Büyükşehir Belediyesi. (2021b). Devreye alınacak Wi-Fi Noktaları. Erişim adresi: https://wifi.ankara.bel.tr/ (Erişim tarihi: 05/03/2021).

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ASKİ. (2020). 2020 performans programı. Erişim adresi: http://www.aski.gov.tr/Yukle/Dosya/faaliyetperformans/Performans2020.pdf (Erişim tarihi: 27/12/2020).

Birleşmiş Milletler. (2018). Dünya kentleşme beklentileri. Erişim adresi: https://population.un.org/wup/ (Erişim tarihi: 23/12/2021).

Mor Haritam. (2021). Mor Haritam projesi. Erişim adresi: http://morharitam.ankara.bel.tr/ (Erişim tarihi: 21/02/2021).

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. (2019). Akıllı şehirler beyaz bülteni. Erişim adresi: https://webdosya.csb.gov.tr/db/cbs/akillisehirler/ (Erişim tarihi: 18/05/2020).

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı. (2014). Ulusal akıllı ulaşım sistemleri strateji belgesi. Erişim adresi: https://hgm.uab.gov.tr/uploads/pages/akilli-ulasim- sistemler-aus/aus.pdf (Erişim tarihi: 24/07/2020).

Türkiye Belediyeler Birliği TBB. (2020). Akıllı şehirler ve Belediyeler. Erişim adresi: https://www.tbb.gov.tr/online/dergiler/2020_ocak/index.html (Erişim tarihi: 24/12/2020).

Türkiye İstatistik Kurumu TUİK. (2020). Nüfus ve demografi istatistikleri. Erişim adresi: https://www.tuik.gov.tr/ (Erişim tarihi: 29/12/2021).

Published

2022-04-25

How to Cite

GÜLER, H., & İKİEL, C. (2022). Akıllı Şehirler Kavramı ve Ankara Örneğinde Yapılan Çalışmalar (The Concept of Smart Cities and The Studies Carried Out in The Example of Ankara). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 6(1), 44–58. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/126

Similar Articles

1 2 3 4 5 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.