Okul Öncesi Fen Eğitimi Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi (A Bibliometric Analysis of Preschool Science Education Studies)

Authors

Keywords:

Preschool science, web of science, bibliometric analysis

Abstract

It is important to provide science education starting from the pre-school period in creating a solid foundation for the development of scientific concepts and thinking. For this reason, studies are carried out in the both national and international literature. With this research, it was aimed to carry out a bibliometric analysis of academic publications on preschool science education published in the Web of Science database. In the research, scanning model, one of the descriptive methods, was used and bibliometric analysis technique was applied. In the research, 240 academic studies published between 1981 and 2022 were analyzed. According to the results of the analysis; Academic studies published on preschool science education increased after 2007, parallel to the following years. The most frequently published language is English, and the most frequently published academic study is articles. Monash University, Michigan State University and Carnegie Mellon University are the institutions with the most published researchers. “International Journal of Science Education”, “Research In Science Education” and “Growing Up With Science” are the journals with the most academic publications. The USA, Australia, and Türkiye are the countries that produce the most academic publications. There is an increasing trend in the number of citations of academic publications published after 2005 every year. The most used keywords in academic publications are the concepts of "science education, early childhood, early science education". It is thought that this research will provide a perspective for researchers who plan to conduct research in the field of preschool science education.

References

Adriaanse, L. S. & Rensleigh, C. (2011). Comparing Web of Science, Scopus and Google Scholar from an environmental sciences perspective, The South African Journal of Libraries and Information Science, 77(2), 169-178.

Ahi, B. & Kıldan, A. O. (2013). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(27), 23-46.

Akman, B., Alabay, E. & Veziroğlu Çelik, M. (2015). Çocukların merak ettiği bilim sorularına okul öncesi öğretmenlerinin verdikleri cevapların incelenmesi. The Journal of International Education Science, 2(4), 65-81.

Aktaş Arnas, Y. (2002). Okul öncesi dönemde fen eğitiminin amaçları. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, 6(7), 1-6.

Aktaş Arnas, Y., Aslan, D. & Günay Bilaloğlu, R. (2014). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Vize Basın Yayın.

Arı, M. & Çelebi Öncü, E. (2005). Okul öncesi dönemde fen-doğa ve matematik uygulamaları (etkinlik örnekleri). Ankara: Kök Yayıncılık.

Boyle, F. & Sherman, D. (2006). Scopus: The product and its development. The Serials Librarian, 49(3), 147-153.

Ceylan, Ş., Kahraman, Ö. G. & Ülker, P. (2015). Çocukların Meraklarına İlişkin Annelerin ve Öğretmenlerin Düşünceleri: Bilim Kavramı. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(1), 1-16.

Coşkun, A. & Arık, S. (2022). Okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin eğilimleri. Anadolu Öğretmen Dergisi, 6(2), 183-211.

Çınar, S. & Özaydın, A. (2017). Okul öncesi fen bilgisi eğitimi alanında yapılan çalışmaların betimsel analizi. IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, Ordu, Tam Metin Kitapçığı, ss 893-905.

Çifçi, M. & Ersoy, M. (2019). Okulöncesi eğitimi alanındaki araştırmaların yönelimleri: Bir içerik analizi. Cumhuriyet International Journal of Education, 8(3), 862-886.

Doğanay Koç, E. (2023). Bir Okul Öncesi Öğretmeninin Eğitim-Öğretim Dönemi İçerisinde Uyguladığı Etkinlik Planlarında Fen-Bilim Eğitimine Yer Verme Durumunun İncelenmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 56, 758-774.

Ecevit, T., Karagöz, F. & Kaptan, F. (2017). ESERA (2009-2011-2013) Konferans Kitaplarında Yayımlanan Fen Eğitimi Alanındaki Çalışmaların Eğilimleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(6), 2447-2464.

Ertürk Kara, H. G. & Aydın Şengül, Ö. (2016). Türkiye’de Okulöncesi Dönemde Fen Eğitimi Alanındaki Çalışmaların İncelenmesi. Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 8, 61- 85.

Güler, T. & Akman, B. (2006). 6 yaş çocuklarının bilim ve bilim insanı hakkındaki görüşleri. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 55-66.

Eshach, H. & Fried, M. N. (2005). Should science be taught in early childhood? Journal of Science Education and Technology, 14(3), 315-336.

Falagas, M. E., Pitsouni, E. I., Malietzis, G. A. & Georgios Pappas, G. (2008). Comparison of PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar: strengths and weaknesses. The FASEB Journal, 22(2), 338-342.

French, L. (2004). Science as the center of a coherent, integrated early childhood curriculum. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 138-149.

Karasar, N. (2005). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Lee, T. R. (2010). Young children's conceptions of science and scientists. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Washington, USA.

Lind, K. K. (2005). Exploring science in early childhood education. Clifton Park: Thomson Delmar Learning.

Martin, D. J. (2001). Constructing early science. Albany: Thomson Delmar Learning.

MEB (2016). Çocuk gelişimi ve eğitimi fen ve matematik etkinlikleri. http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Fen%20ve%20Matemat ik%20Etkinlikleri.pdf adresinden 10.03.2023 tarihinde erişilmiştir.

Önal, T. K. & Sarıbaş, D. (2019). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi ve Önemi. Karamanoğlu Mehmetbey Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 109-118.

Özdil, N. (2021). 2000-2020 Yılları Arası Fen Eğitimi Araştırmalarına Bir Bakış: Türkiye Kaynaklı Araştırmaların Bibliyometrik Analizi. Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Raisig, L. M. (1962). Statistical bibliography in the health sciences. Bulletin of the Medical Librry Association, 50(3), 450-61.

Sönmez, H. & Hastürk, G. H. (2020). Türkiye’de Fen Eğitimi Alanında Doktora Düzeyinde Yapılan Tez Çalışmalarının Bibliyografik Analizi, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(5), 3174-3194.

Şenel, T. & Aslan, O. (2014). Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Bilim ve Bilim İnsanı Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2), 76-95.

Tu, T. & Hsiao, W. (2008). Teacher-Child verbal interactions in preschool science teaching. Electronic Journal of Science Education,12(2), 1-23.

Yager, E.R. (2004). Leadership in science education: Focusing on the unknown and moving to knowing. Science Educator, 13(1), 21-28.

Yılmaz, M.M., Özen-Uyar, R. & Dikici-Sığırtmaç, A. (2020). Okul öncesi fen eğitimi alanında yapılan çalışmaların tematik içerik analizi: 2015-2019 yılları arası. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(2), 553-589.

Published

2023-12-29

How to Cite

ÇELİK, M., & UZEL, N. (2023). Okul Öncesi Fen Eğitimi Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi (A Bibliometric Analysis of Preschool Science Education Studies). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 7(3), 292–309. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/158

Similar Articles

<< < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.