Dergi Tanımları

Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD), uluslararası hakemli bir dergidir. Dergimizde çift taraflı kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır. Dergimiz ülkemiz ve tüm dünyadaki sosyal bilimler alanındaki araştırma ve incelemelere katkı sağlamaktan memnuniyet duymaktadır. Dergimiz kâr amacı gütmemektedir.


 


  


  

Cilt 6 Sayı 2 (2022): Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi (ANKAD)

Yayınlanmış: Ağu 28, 2022

Lise Öğrencilerinde Okula Bağlılığın Okul Başarısı Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Nitel Bir Çalışma

74-85 Ali Fuat ERSOY, Fatma ÇEVİK
37

Koronavirüs Pandemisi Sürecinde Online Eğitime Yönelik Eğitim Fakültesinde Görev Yapmakta Olan Öğretim Elemanlarının Görüşlerinin Belirlenmesi

86-101 Ayfer ŞAHİN, Yağmur DÖNMEZ
29

Irak’ta Türkmen Okullarında Okutulan Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Yazılı Metinler ve Bu Metinlerdeki Görsellerin Uyumu

102-114 İbrahim Doğukan DEMİREL, İhsan KALENDEROĞLU
45

Ortaokul Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi

115-134 Hümeysa ÇELİK, Gökçe KILIÇOĞLU
37

Eğitimde Drama Araştırmaları:1975-2022

135-148 Meryem ÇELİK
33

Öğretmen Adaylarının İklim Değişikliği Hakkındaki Bilgi ve Görüşleri

149-167 Semra BENZER, Maide Mihriban AKKAYA
121

Belgeler Işığında 19. Yüzyıl Başlarında Çankırı’da Evlilik ve Boşanma

Merriage and Divorce in Çankırı in the Early 19th Century in the Light of Documents

168-181 Ahmet ELİBOL
68

Dijital Okuryazarlık Bağlamında Ortaokul Türkçe Ders Kitaplar

182-197 Büşra PEHLİVANLI, Nuray KAYADİBİ
74
Tüm Sayıları Göster