Ana Makale içeriği

Özet

Kurtuluş Savaşı ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti döneminde uygulanan müfredatlardaki dil eğitimlerini değerlendirmek üzere hazırlanan bu çalışma, tanımlar, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti döneminde tarihî ve siyasî genel durum, belirtilen dönemlerdeki Türk Dili Edebiyatı dersi müfredatları alt başlıklarını içermektedir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından günümüzde uygulanan bu Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Programı ise bu çalışmada ayrı bir alt başlık olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Türk Dili Edebiyat Müfredat Program

Makale Detayları