Yeniden Yapılandırılan Sağlık Bakanlığı’nda Değişen İnsan Kaynakları Uygulamaları (Human Resources Applications Changed in the Restructed Ministry of Health)

Authors

  • Murat AK

Keywords:

Human Resources Applications, Ministry of Health, No. 694 Ministry of Health New Organization Structure

Abstract

Human resources constitute one of the most important strategic elements for all organizations. Labor, one of production factors and which is expressed as the labor force, entrepreneur, capital, natural resources; that’s work force differs from other factors with its dynamic, variable, and active structure. Therefore, it is not possible to evaluate, operate, manage and achieve the desired performance and efficiency of human resources just like mechanical elements. In order to achieve desired efficiency and efficiency from human resources, proper and on- the-ground human resources applications are needed. The Ministry of Health is one of the most important public organizations in our country with its human resource volume and with the mission of protecting and developing human health. The Ministry of Health was restructured with the Decree Law No. 694 dated 15.08.2017 and comprehensive changes were made in many areas. Within this scope, it is observed that some changes and innovations have been realized in the implementation of human resources in the new organization. In this study, a number of human resource applications foreseen in the new organizational structure of the Ministry of Health are evaluated around the modern management approach and the deductions obtained from the experience of about 20 years of long working experience in the public health sector are expressed on the theoretical basis. This current work is also expected to help the Ministry of Health implement human resources in the future. In this context, a number of proposals are included in the study.

References

Acar, A.C. (2012). Ücret ve Ödül Yönetimi I. Ünite. Eskişehir: Açıköğretim Fakültesi Yayınları. Açıkalın, A. (1996). Çağdaş Örgütlerde İnsan Kaynağı Yönetimi. Ankara: Pegem Yayınları.

Aktay, D.D. (2010). İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki ve Askeri Hastanede Bir Uygulama. Hastane ve Sağlık Kuruluşlarında Yönetim Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Başaran, İ.E. (1982). Örgütsel Davranışın Yönetimi. Ankara: A.Ü.E.F. Yayını.

Bayat, B. (2008). İnsan Kaynakları Yönetiminin Stratejik Niteliği. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 67-91.

Benligiray, S. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Açıköğretim Fakültesi Yayını. Bingöl, D. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Huselid, M.A., Jackson, S.E. and Schuler, R.S. (1997). Technical and Strategic Human Resource Management Effectiveness as Determinants of Firm Performance. The Academy of Management Journal, 40(1), 171-188.

Karaca, B. (2001). İş tatmininin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Noe, A.R. (1999). İnsan Kaynaklarının Eğitim ve Gelişimi (Ed. Canan Çetin). İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.

Öğüt, A. (2001). Bilgi Çağında Yönetim. Ankara: Nobel Yayınları.

Örücü, E. ve Kanbur, A. (2008). Örgütsel-Yönetsel Motivasyon Faktörlerinin Çalışanların Performans ve Verimliliğine Etkilerini İncelemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 15(1), 85-97.

Özer, P.S., Özmen, Ö. ve Saatçioğlu, Ö. (2004). Bilgi Yönetiminin Etkililiğinde Kilit Bir Faktör Olarak Bilgi İşçileri ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Farklılaşan Özellikleri. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 254-273.

Paşaoğlu, D. (1982). Yönetim ve Organizasyon I. Ünite. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Tunçer, P. (2012). Değişen İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışında Kariyer Yönetimi. Samsun: OMÜ Eğitim Fakültesi Yayınları.

Published

2018-04-30

How to Cite

AK, M. (2018). Yeniden Yapılandırılan Sağlık Bakanlığı’nda Değişen İnsan Kaynakları Uygulamaları (Human Resources Applications Changed in the Restructed Ministry of Health). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(1), 62–78. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/31

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 6 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.